قفسه وطبقه چوبی:

پالت های قدیمی هم گزینه ای مناسب برای ساخت اینچنین قفسه های چوبی هستند.


شلف کنار تختی برای قرار دان کتاب و گلدان

جاکتابی چوبی

طبقه چوبی ساخته شده با تنه درخت

قفسه چوبی ساخته شده با چوب و لوله آب

طبقه ایستاده چوبی

 

لینک کوتاه این مطلب مناسب جهت ارسال به دیگران : https://mobinchoob.com/0790